Czas zmian w CITT

Czas zmian…w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przyszedł czas nowych wyzwań i zmiany lidera CITT.
Od 1 lutego 2017 roku stanowisko Dyrektora CITT objęła Pani dr inż. arch. Agnieszka Labus – inżynier architekt (2009), doktor nauk technicznych (2013) w zakresie architektury i urbanistyki; wykładowca akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej; fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) (www.lab60plus.pl) pierwszej w Polsce pracowni zajmującej się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa. LAB 60+ ściśle współpracuje z Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Jest ekspertem w zakresie odnowy przestrzeni miejskich w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego.
Jest autorką wielu artykułów, w tym jednej monografii z dziedziny rewitalizacji w kontekście zmian demograficznych. Jest także współautorką poradnika dla gmin „Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski”, autorką wielu ekspertyz dla przemysłu i władz rządowych i samorządowych.
Współautorka symulacji na okulary do wirtualnej rzeczywistości „SFS 60+” (LAB 60+ we współpracy z 4Experience), który został nagrodzony Diamentem Innowacji na Międzynarodowych Targach Aquatherm Warsaw 2016.

Odbyła staże na Uniwersytetach: w Londynie, Edynburgu, Madrycie, Lipsku. Uczestniczka największego rządowego programu stażowo-szkoleniowego wspierania innowacyjności w nauce Top 500 Innovators (MNiSW) dzięki któremu odbyła prawie ponad 2 miesięczny staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Stanach Zjednoczonych na temat komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu technologii.
Jest laureatką Nagrody Naukowej „Polityki” w 2014 roku w kategorii Nauki Humanistyczne oraz stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie „START 2015”. Otrzymała także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na stypendia dla młodych wybitnych naukowców (2013-2016) oraz stypendium Ambasady Francji – Fundacja dla Polski.
Uczestniczka pierwszej w Polsce Akademii start-upowej dla kobiet Girls go start-up Academy.

Wyznaje zasadę, że NAUKA i BIZNES muszą iść w parze, by najnowsze osiągnięcia wiedzy i techniki pomagały nam w codziennym życiu – tylko tak jesteśmy wstanie odpowiedzieć na współczesne wyzwania XXI wieku.