Konferencja otwierająca”Inkubator Innowacyjności +”

W związku z uruchomieniem projektu „Inkubator Innowacyjności +” w dniu 24.04.2017 o godz. 13.30 w auli CITT odbędzie się uroczyste otwarcie przedsięwziecia. Konferencja zostanie otwarta przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka i Dyrektora CITT dr inż. arch. Agnieszkę Labus. Specjalnymi gośćmi konferencji będą Dziekani Wydziałów, a także przedstawiciele firm współpracujących.

Spotkanie będzie mieć charakter otwarty jednakże w zwiazku z ograniczona liczbą miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10.04.2017 telefonicznie 32 400 34 00 lub wysyłając swoje dane na adres: biznes@polsl.pl.

Spotkanie będzie dotyczyło 3 zasadniczych zagadnień:

  1. Przedstawienie działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  2. Omówienie celów i założeń projektu Inkubator Innowacyjności Plus realizowanego na rzecz społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej oraz Otoczenia Gospodarczego
  3. Przedstawienie praktycznych korzyści wynikających ze współpracy Biznesu z Politechniką Śląską oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Serdecznie zapraszamy!

AGENDA

PLAKAT