Spotkanie z delegacją z USA

W dniu 31.03.2017 w CITT odbyło się spotkanie delegacji z USA z naukowcami Politechniki Śląskiej i śląskimi firmami współpracującymi z naszą Uczelnią, którego celem było wypromowanie polskich wynalazków i zainteresowanie nimi przedstawicieli rynku amerykańskiego. Stronę amerykańską reprezentowali Anna Tukiendorf-Wilhite, Prezes stowarzyszenia Polish Women In Business, Chicago, Marek Grzymala,  Vice Prezes Polskiej Izby Handlowej w Chicago, Johan Renz Broke Innowacji oraz Grażyna Skoczeń. Podczas spotkania naukowcy przedstawili najciekawsze wynalazki opracowane na Politechnice Śląskiej gotowe do wdrożenia i szczególnie atrakcyjne dla rynku amerykańskiego. Z kolei, nasi partnerzy biznesowi, reprezentowani przez firmy: APA Sp.z o.o., MWM Sp.z o., VRTechnology Sp.z o.o., SilSense Technologies Sp. Z o.o., Multic Technologies Sp.z o.o., IT Silesia Sp.z o.o. przedstawili swoje innowacyjne produkty powstałe min. w wyniku prac B+R realizowanych wspólnie z Politechniką Śląską.

Spotknie_Delegacja_USA_1
Spotknie_Delegacja_USA_2