Uroczysta inauguracja projektu Inkubator Innowacyjności+

Uroczysta inauguracja projektu Inkubator Innowacyjności+

Dnia 24 kwietnia 2017 roku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii miało miejsce uroczyste otwarcie projektu Inkubator Innowacyjności+, na którym mogliśmy gościć wiele osobistości Politechniki Śląskiej oraz świata biznesu.

Otwarcie spotkania zostało zapoczątkowanie wygłoszeniem przemowy oraz przecięciem wstęgi przez Rektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka. Kolejno głos zabrała Dyrektor Centrum dr inż. arch. Agnieszka Labus, która opowiedziała o pracy zespołu CITT oraz przedstawiła najważniejsze cele oraz misje jednostki.

W następnym etapie inauguracji uwagę skupiono już na samym projekcie Inkubator Innowacyjności+. Grzegorz Studziński – Broker Innowacji CITT, wygłosił prezentację dotyczącą założeń, celów oraz harmonogramu projektu.

Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część uroczystości, podczas której zaprezentowano praktyczną stronę projektu Inkubator Innowacyjności+. Istota prac przedwdrożeniowych została wyjaśniona przez prof. dr hab. inż. Jana Zawadiaka oraz mgr inż. Andrzeja Milewskiego, reprezentujących kadrę naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. O korzyściach dla biznesu płynących z wzięcia udziału w projekcie opowiedzieli przedstawiciele przedsiębiorstw: Szymon Bysko (Kierownik Działu Symulacji ProPoint) oraz Krzysztof Skórka (Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych, WASKO S.A.)

Uroczystość otwarcia projektu Inkubator Innowacyjności+ została podsumowana dyskusją oraz wymianą komentarzy dotyczącą możliwości oraz szans rozwojowych projektu.

DSCN5062 (2)
DSC_0924
DSC_0919
DSCN5110 (2)
DSC_0904
DSC_0897
DSC_0896
DSC_0887
DSC_0879