Uroczysta inauguracja projektu Inkubator Innowacyjności+

Uroczysta inauguracja projektu Inkubator Innowacyjności+

Dnia 24 kwietnia 2017 roku w Centrum Innowacji i Transferu Technologii miało miejsce uroczyste otwarcie projektu Inkubator Innowacyjności+, na którym mogliśmy gościć wiele osobistości Politechniki Śląskiej oraz świata biznesu.

Wydarzenie dotyczyło 3 zasadniczych zagadnień:

  1. Przedstawienia działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  2. Omówienia celów i założeń projektu Inkubator Innowacyjności Plus realizowanego na rzecz społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej oraz Otoczenia Gospodarczego
  3. Przedstawienia praktycznych korzyści wynikających ze współpracy Biznesu z Politechniką Śląską oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Otwarcie spotkania zostało zapoczątkowanie wygłoszeniem przemowy oraz przecięciem wstęgi przez Rektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka. Kolejno głos zabrała Dyrektor Centrum dr inż. arch. Agnieszka Labus, która opowiedziała o pracy zespołu CITT oraz przedstawiła najważniejsze cele oraz misje jednostki.

W następnym etapie inauguracji uwagę skupiono już na samym projekcie Inkubator Innowacyjności+. Grzegorz Studziński – Broker Innowacji CITT, wygłosił prezentację dotyczącą założeń, celów oraz harmonogramu projektu.

Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część uroczystości, podczas której zaprezentowano praktyczną stronę projektu Inkubator Innowacyjności+. Istota prac przedwdrożeniowych została wyjaśniona przez prof. dr hab. inż. Jana Zawadiaka oraz mgr inż. Andrzeja Milewskiego, reprezentujących kadrę naukowców Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. O korzyściach dla biznesu płynących z wzięcia udziału w projekcie opowiedzieli przedstawiciele przedsiębiorstw: Szymon Bysko (Kierownik Działu Symulacji ProPoint) oraz Krzysztof Skórka (Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych, WASKO S.A.)

Uroczystość otwarcia projektu Inkubator Innowacyjności+ została podsumowana dyskusją oraz wymianą komentarzy dotyczącą możliwości oraz szans rozwojowych projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią oraz krótką relacją z uroczystej inauguracji projektu Inkubator Innowacyjności +, która powstała dzięki uprzejmości TV Politechniki Śląskiej.