Debata Okrągłego Stołu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG)

W dniu 11.05.2017 r. Piotr Gutwiński – Broker Innowacji CITT – uczestniczył w Debacie Okrągłego Stołu dotyczącej tematyki Unii Energetycznej – regionu węglowego w fazie transformacji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) organizowanego przez Ministerstwo Energii oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas dyskusji przedstawiono obecny stan energetyki węglowej na terenie Rzeczpospolitej Polski, zwracając szczególną uwagę na woj. śląskie, które jest liderem w produkcji i wydobyciu węgla kamiennego. Poruszono między innymi tematy zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w energetyce zawodowej oraz możliwość implementacji nowych, innowacyjnych technologii w skali technicznej. W debacie wzięli udział między innymi interesariusze Unii Energetycznej, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele UE i Ministerstwa Energii (ME). Wśród najważniejszych gości znaleźli się między innymi Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej – Maroša Šefčovič, Podsekretarz Stanu ME – dr Michał Kurtyka, Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce – dr Marek Prawda, jak również Członek Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także Profesor Politechniki Śląskiej – Jerzy Buzek.
Spotkanie było okazją do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy Komisją Europejską, administracją rządową Rzeczpospolitej Polski, organizacjami pozarządowymi, środowiskami eksperckimi i naukowymi w kontekście transformacji energetycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego.

Po zakończeniu obrad Pan Piotr Gutwiński miał możliwość uczestniczenia w innych wydarzeniach organizowanych w ramach EKG, których głównym celem była wymiana myśli oraz doświadczeń związanych z innowacją i transferem technologii opracowywanych w ramach badań naukowych w kierunku ich potencjału wdrożeniowego