Inaguracja projektu „Akcelerator Technologiczny Gliwice”

24 maja br. w Technoparku Gliwice zainaugurowany został projekt „Akcelerator Technologiczny Gliwice”. Jako fundusz zalążkowy, z łącznym budżetem 30 mln zł, Akcelerator prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Wspiera pomysły, które znajdują się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale może zostać skutecznie zweryfikowane przez fundusz. Twórcami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i uczelnie, czy instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, a także osoby fizyczne, czyli indywidualni innowatorzy.

W spotkaniu uczestniczyły władze Uczelni: JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Trawiński oraz Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” prof. dr hab. inż. Jan Kosmol. Nasze Centrum reprezentował Pan Daniel Beger.

Technoparkowi gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji przedsięwzięcia!