Lokalny Smart Lab 1 pt. „Perspektywy przemysłu chemicznego w Polsce”

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie Lokalny Smart Lab 1* pt. „Perspektywy przemysłu chemicznego w Polsce”, które odbędzie się 24.05.2017r. o godz. 12.00 w Auli Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Stefana Banacha 7 w Gliwicach. Spotkanie dedykowane jest studentom i naukowcom związanych z obszarem chemii.

Podczas wydarzenia wystąpią Pan Tomasz Zieliński- Prezes Zarządu PIPC oraz Pani Klaudia Kleps – Główny Specjalista PIPC omawiając tematy konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego związanego z przemysłem chemicznym w Polsce. Ofertę wsparcia dla studentów przedstawią także jednostki Politechniki Śląskiej:

– Biuro Karier Studenckich

– Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

– Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Więcej informacji:

AGENDA PLAKAT

 

*Lokalny Smart Laby – to warsztaty dedykowane dla przedsiębiorców, studentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej realizowane w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności + (http://citt.polsl.pl/index.php/inkubator/)

Zadanie 1: Wzmacnianie Współpracy występującej na linii nauka – biznes.