Lokalny Smart Lab 1 pt. „Perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce”

W środę, tj. 24.05.2017 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii odbył się Lokalny Smart Lab 1 pt. „Perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce”. Wydarzenie zorganizowało nasze Centrum łącznie z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Jako uczestników spotkania mogliśmy gościć Dziekana Wydziału Chemicznego  prof. dr hab.  inż. Krzysztofa Walczaka, Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Chemicznego dr hab. inż. Annę Chrobok oraz studentów, głównie Wydziału Chemicznego.

Podczas trwania pierwszej części wydarzenia prezentacje wygłosili Prezes PIPC Tomasz Zieliński oraz Pani Klaudia Kleps, którzy poruszyli tematy dotyczące perspektyw rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce. Zaprezentowali aktualne trendy rozwojowe oraz szanse i ryzyko, jakie przemysł chemiczny musi uwzględnić w planach rozwojowych oraz czynniki konkurencyjności na międzynarodowym rynku produktów chemicznych i ich wpływ na sytuację polskiego przemysłu chemicznego. Omówione zostały również uwarunkowania rozwojowe wynikające z przepisów prawnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) oraz regulacji Unii Europejskiej.

Druga część Smart Lab’u 1 dotyczyła przedstawienia jednostek Politechniki Śląskiej, takich jak Biuro Karier  Studenckich, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, czy Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Funkcjonowanie, cel i założenia poszczególnych jednostek przedstawili: Kierownik Biura Karier Studenckich dr Małgorzata Sołtyńska-Rąb, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dr inż. Ireneusz Jóźwiak oraz Broker Innowacji CITT Grzegorz Studziński.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w pierwszym Smart Lab’ie organizowanym przez nasze Centrum.