POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z Delphi Poland S.A

W dniu 09.05.2017 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy  pomiędzy Politechniką Śląską a firmą Delphi Poland S.A.

Efektem porozumienia ma być podjęcie w przyszłości wzajemnych działań w obszarze badawczym oraz kadrowym, mających na celu intensyfikację aktywności związanej z organizacją płatnych staży i praktyk studenckich oraz późniejsza realizacja prac dyplomowych, jak również prowadzenie wspólnych prac o charakterze badawczo – rozwojowym.

W spotkaniu uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr inż. arch. Agnieszka Labus, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyk dr hab. inż. Monika Kwoka oraz Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Wydziału Mechanicznego Technologicznego dr hab. inż. Damian Gąsiorek. Jako przedstawiciele firmy Delphi Poland S.A mogliśmy gościć Prezesa Zarządu Tomasza Miśniakiewicza, Menadżera ds. Walidacji i Zarządzania Operacjami Sprzętowymi w Europie dr Derek’a Braden’a, jak również Menadżera Operacyjnego Inżynierii Sprzętu Marka Jabłekę.

Pod porozumieniem swoje podpisy złożyli:  JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Prezes Zarządu firmy Delphi Poland S.A Tomasz Miśniakiewicz.

Zawarte porozumienie stanowi ważny krok we Współpracy Politechniki Śląskiej oraz Delphi Poland S.A, co mamy nadzieję oraz pozwoli na pogłębienie dotychczas prowadzonych działań.

Delphi Poland S.A jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań elektronicznych i technologii systemowych. Koncern posiada w świecie ponad 100 zakładów produkcyjnych i ponad 30 Centrów Technicznych, zatrudniających ponad 100 tysięcy pracowników.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.delphi.com/poland lub http://www.delphikrakow.pl/