Wizyta studyjna w KTH Royal Institute of Technology in Stockholm

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr inż. arch. Agnieszka Labus uczestniczyła w trzydniowej wizycie studyjnej w KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, który plasuje się na 97 miejscu najlepszych uniwersytetów świata oraz którego działalność prowadzona jest głównie w zakresie rozwijających się dziedzinach badań, często łącząc współpracę z społeczeństwem i przemysłem.
Organizatorem spotkania była Polska Ambasada w Szwecji, która do udziału w wydarzeniu zaprosiła przedstawicieli najważniejszych Uczelni Technicznych w Polsce.

Program wizyty obejmował zwiedzanie infrastruktury kampusu KTH oraz liczne wykłady dotyczące innowacyjnych projektów uczelni, a także sposobu wspierania naukowców i studentów pod względem komercjalizacji projektów i badań naukowych.
Podczas spotkania przedstawiono funkcjonowanie organizacji prowadzonych w ramach działalności KTH Corporate Liasion związanych z komercjalizacją, a także metody wspomagania przedsiębiorców we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz planowane w przyszłości inwestycje dotyczące zrównoważonej produkcji.

Wizyta studyjna była doskonałą okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem podobnych do CITT ośrodków w innych państwach europejskich. Podczas pokazów i prelekcji zaprezentowano wiele nowych, ciekawych rozwiązań w dziedzinie komercjalizacji wyników badań, a także łączenia nauki z biznesem.