XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP pt. „Od krajowych innowacji do międzynarodowej ekspansji”

Dyrektor CITT dr inż. arch. Agnieszka Labus w dniach 22-24.05.2017 r. uczestniczyła w XXVIII Dorocznej Konferencji SOOIPP pt. „Od krajowych innowacji do międzynarodowej ekspansji”, której organizatorami było Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wydarzenie zapoczątkowano uroczystym otwarciem oraz przywitaniem gości przez Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Jerzego Jaroszewskiego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dr Gustawa Marka Brzezina oraz Prezesa Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Marzenę Mażewską.

W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele Parków Naukowo-Technicznych, Centrów Innowacji i Transferu Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jak również przedstawiciele samorządów i innych ośrodków innowacji z całego kraju, a także podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński, który wygłosił swoją prelekcję.

Kluczowe tematy, poruszone podczas trwania konferencji, dotyczyły efektywnego wdrażania innowacji i stymulowania internacjonalizacji polskich firm technologicznych, jak również młodych firm typu start-up. Omówiono kwestie istotnych problemów związanych z komercjalizacją wiedzy i technologii, nawiązujących do środowiska naukowego oraz biznesowego. Jako wzorce warte do naśladowania w omawianym zakresie posłużyły przykłady zagraniczne.

Warto zaznaczyć, że podczas tegorocznej konferencji świętowano dwa jubileusze: 10-lecie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz 25-lecie Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Gratulujemy!