Dzień Projektożerców

23 czerwca 2017 r. w Katowicach, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej wraz z Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) zorganizowali piątą edycję seminarium pt. Dzień Projektożerców. Wydarzenie to było doskonałą okazją dla naukowców i przedsiębiorców ze Śląska i Opolszczyzny do zapoznania się z nowymi możliwościami pozyskania środków finansowych z różnych źródeł, zarówno krajowych, jak i europejskich.

Głównym celem było przekrojowe przedstawienie całego wachlarza programów wspierających finansowanie projektów badawczych pod kątem szczegółowych zasad i wymogów stawianych przez jednostki je finansujące. Jednocześnie spotkanie stwarzało możliwość nawiązania wzajemnej współpracy firm i jednostek badawczych.

Dodatkowo seminarium towarzyszyły w tym roku Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017.

Prelegentami seminarium byli między innymi: Katarzyna Markiewicz-Śliwa (RPK), Piotr Gutwiński (CITT), Marta Buchalska (NCN), Maciej Jędrzejek (NCBiR), Lucyna Sikora (HORYZONT 2020) oraz Monika Strojecka-Gevorgyan (Departament Współpracy Terytorialnej, MR).

Podczas trwania „Dnia Projektożerców” czynnie działało nasze stanowisko wystawiennicze przyciągając uwagę prelegentów, przedsiębiorców oraz ludzi świata nauki.

Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Patorant medialny nad Dniem Projektożerców objęła TVP Katowice.

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ.