Konferencja pt. „Nauki społeczne i humanistyczna – zakres współpracy na rzecz WSPÓŁPRACY – KOOPERACJI – PRZYJAŹNI”

W poniedziałek, tj. 19.06.2017 r. w naszym Centrum odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja pt.  „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz WSPÓŁPRACY – KOOPERACJI – PRZYJAŹNI”, która została zorganizowana przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Referat Zarządzania i Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Konferencję swoim wystąpieniem uroczyście otworzył Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk kierując wiele pozytywnych słów dotyczących rozwoju uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Śląska względem nauk humanistycznych. W czasie uroczystego otwarcia wydarzenia zaprezentowali się również: prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka z Uniwesytetu Ekonomicznego w Katowicach, mgr Hubert Niedziocha – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, dr Marta Stasiła-Sierdzka – Uniwersytet Śląski, dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. nzw. w Pol. Śl. oraz Dyrektor CITT dr inż. arch. Agnieszka Labus, która przedstawiła działalność naszego Centrum, podkreślając, że celem CITT jest nie tylko rozwój i wspieranie innowacji technologicznych, ale także społecznych, które stanowią istotny potencjał na Politechnice Śląskiej.

Tegoroczna konferencja poruszała się w obrębie zagadnień dotyczących kooperacji, rozwijania umiejętności współpracy oraz przyjaźni międzyludzkiej. Zostały przedstawione liczne tematy związane z życiem społecznym, integracją, jak również organizacją i zarządzaniem środowiskiem pracy.

Wydarzenie to stanowiło pierwszą część cyklu konferencji ogólnopolskich organizowanych pod hasłem „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz…”. 
Serdecznie zapraszamy na pozostałe części spotkań:

  • 29.09.2017 – V Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych”, która odbędzie się w katowickim oddziale Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
  • 1.12.2017 – VI Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: innowacyjni społecznych”, która odbędzie się w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie