I posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego

W dniu 31.07.2017 r. o godzinie 11:00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii odbędzie się I posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego. Celem posiedzenia będzie wyłonienie projektów prac przedwdrożeniowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Inkubatora Innowacyjności +.

Zapraszamy przedstawicieli projektów z grupy pierwszej listy rankingowej (LINK 1 – LISTA RANKINGOWA) do przedstawienia krótkich prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym.