Konkurs Etap II

Centrum Innowacji i Transferu Technologii w wyniku prowadzonej aktywności w ramach etapu I Konkursu zidentyfikowało blisko 90 innowacyjnych projektów.

Zgodnie z Regulaminem 20 projektów przedwdrożeniowych z największą liczbą punktów zostanie zaprezentowanych przed Komitetem Inwestycyjnym. Wybrane projekty otrzymają wsparcie i możliwość sfinansowania nawet do 80 tys. zł kosztów związanych z dodatkowymi pracami przedwdrożeniowymi lub dostosowawczymi wynalazków do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Termin przesłania Wniosków w ETAPIE II dla zidentyfikowanych innowacyjnych projektów upływa 21 lipca 2017 r. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami oraz wymaganymi podpisami Uczestnicy Konkursu winni dostarczyć na adres: CITT ul. Stefana Banacha 7, 44-100 Gliwice. Regulamin Konkursu, wzór wniosku o wsparcie prac przedwdrożeniowych oraz pozostałe dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej: LINK

W celu zapewnienia wsparcia na etapie przygotowywania pełnego wniosku oraz karty informacyjnej projektu z opisem popularno-naukowym każdemu Uczestnikowi Konkursu przydzielono konsultanta.

Terminy konsultacji z Brokerami Innowacji CITT ustalane są indywidualnie według potrzeb. Pełna lista zgłoszonych projektów oraz wykaz konsultantów dostępny jest w załączniku: LINK