Poszukujemy NAUKOWCÓW!

Centrum Innowacji i Transferu Technologii poszukuje zespołu naukowego do wykonania usługi badawczej w zakresie:

  1. Opracowania metodologii testów drogowych
  2. Doboru materiałów konstrukcji
  3. Badania niszczących i nieniszczących elementów urządzenia przed i po testach.
  4. Przeprowadzenia analizy oraz dobrania elementów i parametrów układu hydraulicznego
  5. Analizy zmęczeniowej metodą elementów skończonych (MES)
  6. Konsultacji Technicznych

Zespół naukowy powinien dysponować:

  1. Stanowiskiem wraz z oprogramowaniem do badań MES
  2. Pracownią do badań niszczących i nieniszczących
  3. Pracownią analizy składu chemicznego materiałów
  4. Mikroskopem do analizy zgładów

Zespół naukowy powinien być złożony z minimum 4 osób, posiadających doświadczenie w zakresie: mechaniki, hydromechaniki, materiałoznawstwa, analizy badań MES.

Oferty proszę składać do 31.07.2017 r. do godziny 9.00 drogą elektroniczną na adres: piotr.gutwinski@polsl.pl

Po zweryfikowaniu przesłanych ofert skontaktujemy się z wybranymi zespołami.