Szansa dla zespolów wykorzystujących aparaturę badawcza do świadczenia usług

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz Core Facility Plus oferuje granty dla zespołów badawczych w wysokości 3,5 mln zł a nawet więcej, które realizują projekty mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystanie dostępnej aparatury badawczej i świadczenia tej usługi na zasadach rynkowych.

Wnioski o dofinansowanie projektu w Polsce mogą składać naukowcy z całego świata posiadający minimum stopień naukowy doktora oraz mający doświadczenie w stosowaniu konkurencyjnych metod badawczych, realizowaniu usług badawczych czy obsłudze zaawansowanych urządzeń badawczych.

Więcej informacji o programach tutaj: TEAM_TECH Core Facility i Core Facility Plus