Wizyta w Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym

W dniach 13-14.07.2017 r. Dyrektor CITT dr inż. arch. Agnieszka Labus odbyła wizytę, już po raz drugi, w Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym. Tym razem uczestniczyła w spotkaniu z Kierownikiem Działu Transferu Technologii, p. Justyną Cięgoturą – znakomitym ekspertem własności intelektualnej i zarządzania procesami wdrażania innowacji. Wspiera ona wiele projektów naukowych i badawczych, działań firm oraz stowarzyszeń w zakresie transferu wiedzy i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przez innowacje.
Podczas spotkania prowadzono rozmowy na temat spraw organizacyjnych, prawnych i projektowych, takich jak możliwości szkoleń dla brokerów, dobór partnerów przemysłowych, wyceny akademickiej technologii, spółek spin off, baz patentowych, dobrych praktyk licencjonowania, a także na temat doświadczeń PPNT w realizacji projektów.
Pani Dyrektor miała okazję zwiedzić także infrastrukturę PPNT.