Wyniki II etapu konkursu Inkubator Innowacyjności +

Szanowni Państwo,

W wyniku prowadzonego II etapu Konkursu w projekcie Inkubator Innowacyjności + do Centrum Innowacji i Transferu Technologii wpłynęły 43 wnioski.  Z uwagi na dużą ilość wniosków o wysokim potencjale, lista rankingowa została podzielona według następujących kryteriów:

Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną zostały podzielone na dwie grupy:

  • Grupa I – wnioski rekomendowane do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym w terminie 31.07.2017.
  • Grupa II – wnioski wymagające dodatkowej korekty rekomendowane do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym w terminie wrześniowym.
  • Grupa III – wnioski, które z uwagi na nieprzekroczenie połowy możliwych do uzyskania punktów są nierekomendowane do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym.

Projekty, które nie przekroczyły połowy możliwych do uzyskania punktów i tym samym nie zostały rekomendowane do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym, mogą liczyć na pozostałe formy wsparcia przewidziane w projekcie m.in. w ramach Lokalnych Smart Labów (szczegóły w Biurze Projektu). W przypadku powstania oszczędności wnioski nierekomendowane mogą wziąć udział w dodatkowym naborze, istnieje również możliwość wykorzystania przedmiotowych wniosków i zgłoszenia projektu w Akceleratorze Technologicznym Gliwice za pośrednictwem strony internetowej Akceleratora Gliwice

Lista rankingowa będzie sukcesywnie uzupełniana po złożeniu dodatkowych wyjaśnień przez Kierowników prac, których Wnioski wymagają uszczegółowienia zgodnie z LINK 1 – LISTA RANKINGOWA. Kierownicy projektów Wniosków wymagających dodatkowych uzupełnień proszeni są o kontakt z Konsultantem CITT danego projektu LINK 2 – LISTA KONSULTANTÓW lub Biurem Projektu w Gliwicach ul. Stefana Banacha 7 pokój 1.05. w terminie do 08.09.2017. Po tym terminie zostanie wyznaczone II posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego.