Dołącz do zespołu CITT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej poszukuje dwóch pracowników na stanowisko: Specjalista administracyjny- specjalista ds. transferu technologii i własności intelektualnej w ramach realizacji projektu pt.: Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” finansowanego na podstawie umowy o dofinansowaniu i realizowaniu projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w oparciu o umowę Tango2/340272/NCBR/2017.

Do głównych obowiązków osób zatrudnionych na tym stanowisku będzie należeć:
• Identyfikacja potencjalnych szans i możliwości rynkowego wykorzystania wyników projektu bazowego Tango 2 z wykorzystaniem narzędzi do zarządzania strategicznego w tym macierzy BCG,
• Opracowanie karty technologii zawierającej kluczowe informacje w zakresie opracowanej technologii projektu bazowego Tango
• Dopasowanie Modelu biznesowego do potrzeb projektu naukowo-badawczego Tango 2 z wykorzystaniem modelu Business Model Canvas,
• Przeprowadzenie analizy PEST pozwalającej na dokonanie segmentacji otoczenia rynkowego z podziałem na aspekty polityczno–prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne,

Oferowana praca dotyczy niepełnego wymiaru czasu (1/2 etatu).

Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Kwestionariusz osobowy