I Posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego już za nami.

W dniu 31.07.2017 r. W Centrum Innowacji i Transferu Technologii odbyło się I Posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego w ramach realizowanego projektu Inkubator Innowacyjności +.  W skład Komitetu weszli: Dyrektor CITT dr inż. arch. Agnieszka Labus jako Przewodnicząca Komitetu, prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Wiceprezes ds. Informatyki i Innowacji EURO-CENTRUM S.A. oraz Parku Naukowo-Technologicznego EURO-CENTRUM S.A. Paweł Podsiadło, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Wiktor Pawlik oraz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego i Wiceprezes Akceleratora Technologicznego Gliwice Sp. z o. o.   Jacek Kotra.

Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka, który przedstawił skład Komitetu Inwestycyjnego oraz serdecznie przywitał wszystkich gości, w szczególności Naukowców Politechniki Śląskiej biorących udział w programie Inkubator Innowacyjności +.

Podczas I Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego zaprezentowano jedenaście projektów, które znalazły się w I grupie listy rankingowej. Po każdej 5-minutowej prezentacji Członkowie Komitetu zadawali pytania kierowane do przedstawiciela danego projektu, głownie z zakresu komercjalizacji oraz aspektów finansowych realizacji projektu.

Końcowy etap Posiedzenia polegał na ostatecznych obradach oraz przemyśleniach Członków Komitetu.

Wyniki I Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej CITT. Kolejne II Posiedzenie Komitetu w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + będzie miało miejsce we wrześniu i da możliwości zaprezentowania się projektom II grupy listy rankingowej.