II posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego

W dniu 26.09.2017 r. o godzinie 9:00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii odbędzie się II posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego, podczas którego zostaną wyłonione projekty prac przedwdrożeniowych, które uzyskają dofinansowanie w ramach Inkubatora Innowacyjności +.

Zapraszamy przedstawicieli projektów z drugiej grupy rankingowej do przedstawienia krótkich prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym.