II posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego.

W dniu 26.09.2017 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii odbyło się II posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego w ramach realizowanego projektu Inkubator Innowacyjności +, podczas którego zostały przedstawione projekty II grupy listy rankingowej.

Podobnie jak podczas I posiedzenia, tak i teraz w skład komitetu weszło 5 członków, zarówno przedstawicieli naszej Uczelni, jak również autorytetów świata biznesu, a mianowicie: Dyrektor CITT dr inż. arch. Agnieszka Labus – Przewodnicząca Komitetu, Członek Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii, prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Wiceprezes ds. Informatyki i Innowacji EURO-CENTRUM S.A. oraz Parku Naukowo-Technologicznego EURO-CENTRUM S.A. Paweł Podsiadło, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Wiktor Pawlik oraz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego i Wiceprezes Akceleratora Technologicznego Gliwice Sp. z o. o. Jacek Kotra.

Przedstawiciele zespołów projektowych oraz członkowie Komitetu Inwestycyjnego zostali uroczyście przywitani przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dra hab. inż Marka Pawełczyka oraz Dyrektor CITT dr inż. arch. Agnieszkę Labus. Po wygłoszeniu zasad przedstawiania projektów, uczestników konkursu kolejno zapraszano do sali obrad Komitetu, gdzie w czasie 5 minut przedstawiali swoje prezentacje. Posiedzenie Komitetu zakończyło się obradami oraz dyskusją członków.

Wyniki II posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej CITT.

Wszystkim zespołom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i życzymy powodzenia w zdobyciu dofinansowania.

 

Projekt Współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności +” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R