XXIII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

W dniu 2 września 2017r. Dyrektor CITT dr inż. arch. Agnieszka Labus na zaproszenie Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Wiktora Pawlika wzięła udział w XXIII Gali Izby, która odbyła się na terenie Centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE.
Podczas trwania oficjalnej części uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Marka-Śląskie” oraz uhonorowano odznaczeniami regionalnymi przedstawicieli firm i instytucji, którzy swoją działalnością przyczynili się do aktywnego rozwoju gospodarki rynkowej. Równocześnie złożono podziękowania poprzez wręczenie Medali Izby osobą oraz przedsiębiorstwom, które w szczególny sposób wpłynęły na rozwój naszego regionu.

Dalsza część Gali odbywała się w znakomitej atmosferze muzyki, tańca oraz blasku sztucznych ogni.

Serdecznie gratulujemy organizatorom oraz dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu, które stanowiło podsumowanie osiągnięć ludzi, dzięki którym gospodarka naszego regionu ma możliwość ciągłego rozwoju.