ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN 2017

Pozostały już tylko dwa dni do złożenia wniosku w konkursie „Zabrzański Biznesplan”. Do 30 listopada br. można zgłaszać pomysły biznesowe do Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu. Uczestnicy mogą liczyć na cenne nagrody ufundowane przez organizatorów oraz partnerów, którymi są firmy i instytucje od wielu lat funkcjonujące rynku. Łączna pula nagród podczas poprzedniej edycji konkursu wyniosła około 150 tys zł.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap obejmować będzie bezpłatne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, które zostaną przeprowadzone w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Do 30 listopada uczestnicy będą musieli złożyć elektronicznie wypełnione formularze w których sporządzą biznesplan dla pomysłu biznesowego. W drugim etapie konkursu nadesłane Biznesplany zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Kapitułę konkursu. Podczas finałowej gali ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody i wyróżnienia.

Szczegółowych informacji udziela Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Powstańców Śląskich 3, nr tel. 32 2739776, e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl).