Znane są już wyniki konkursu organizowanego przez Konsorcjum Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Spółkę Celową Innowacje Politechniki Śląskiej Sp. z o.o. w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + dla projektów, które prezentowane były przed Komitetem Inwestycyjnym w terminie 26.09.2017.
Nagrodą w konkursie jest wsparcie finansowe prac zmierzających do podniesienia gotowości wdrożeniowej technologii w wysokości nie przekraczającej 80 000 zł.
Gratulujemy wszystkim zespołom udziału w Konkursie.

 

Poniżej przedstawiamy uchwały Komitetu Inwestycyjnego

1. W sprawie zatwierdzenia listy prac przedwdrożeniowych przeznaczonych do wsparcia finansowego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +. Uchwała nr 3/RJO5/FSB/2017.

2. W sprawie listy prac przedwdrożeniowych, którym odmówiono wsparcia finansowego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +. Uchwała nr 4/RJO5/FSB/2017.

Wszystkim wnioskującym o dofinansowanie, którzy nie zakwalifikowali się do dofinansowania zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje do CITT celem dobrania innych forma wsparcia m.in. w ramach Lokalnych Smart Labów (szczegóły w Biurze Projektu). Istnieje również możliwość wykorzystania przedmiotowych wniosków i zgłoszenia projektu w Akceleratorze Technologicznym Gliwice za pośrednictwem strony internetowej Akceleratora Gliwice.

Zespołom, których projekty otrzymały dofinansowanie serdecznie gratulujemy!

do góry