Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu panelowym realizowanym w ramach badania „Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu”, realizowanym w ramach projektu Dialog pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem spotkania będzie omówienie dotychczas zidentyfikowanych problemów współpracy sektora nauki i biznesu oraz weryfikację propozycji zmian regulacyjnych, które zostały wskazane przez inne Centra Transferu Technologii. W trakcie spotkania panelowego chcielibyśmy zachęcić do dyskusji i próby znalezienia rozwiązań oraz rekomendacji, które pozwoliłyby usprawnić proces transferu technologii, a także przyczynić się do efektywnych zmian w tym obszarze. Efektem spotkań realizowanych w krajowych Centach Transferu Technologii będzie raport prezentujący wnioski i rekomendacje.
Spotkanie planowane jest w dniu 27 lutego o godzinie 13:00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni na szkolenia w temacie komercjalizacji badań naukowych (szczegółowa tematyka zostanie doprecyzowana w ramach współpracy z CITT) organizowane przez Fundację Inventity, a dla projektów komercjalizacyjnych wywodzących się z Politechniki zostaną przygotowane filmy stanowiące materiał promocyjny i edukacyjny.

WSTĘP WOLNY – prosimy o informację o planowanym przybyciu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biznes[at]polsl.pl
Z poważaniem
Michał Przybyłowski
Partner zarządzający
Taylor Economics

do góry