X edycja Konkursu Innowator Śląska

Powalcz o główne nagrody i zostań Innowatorem Śląska 2017!
Nabór wniosków od 01 marca 2018 r.

** ** ** ** ** **
Już po raz dziesiąty Górnoślaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z oo.​ w ramach projektu Enterprise Europe Network Polska​ ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska! Ideą Konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. To inicjatywa promująca innowacje wprowadzane przez podmioty z województwa śląskiego. Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm.

Dla kogo?
Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:

• oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
• wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego);
• nie zgłosiły danego rozwiązania we wcześniejszych edycjach konkursu.
Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje
o charakterze radykalnym.

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:
• mikro przedsiębiorca;
• mały przedsiębiorca;
• średni przedsiębiorca;
• instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jak to działa ?

Komisja Konkursowa wyłoni czterech Laureatów do tytułu „Innowator Śląska 2017”, po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości we wrześniu 2018r. Podczas Gali zostaną zaprezentowani wszyscy Laureaci i Wyróżnieni w Konkursie oraz zostaną wręczone liczne nagrody.
Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

• pakiet nagród rzeczowych i pieniężnych, w tym nagrody specjalne;
• pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym;
• oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

Rejestracja i koszty uczestnictwa
Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network Polska finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i http://www.gapr.pl w zakładce #INNOWATOR #ŚLĄSKA #2017.

Podpisane Deklaracje Uczestnictwa z dopiskiem Konkurs „Innowator Śląska 2017”– można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Wincentego Pola 16

(sekretariat czynny do godz. 15.00) oraz dodatkowo wysłać w wersji edytowalnej (dokument tekstowy doc/docx), na adres: een@gapr.pl. Termin składania wniosków upływa 30.03.2018 r. Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. W przypadku dokumentacji nadesłanej pocztą za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Kontakt:

Biuro Konkursu oraz Biuro Projektu Enterprise Europe Network:

Górnoślaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z oo.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice,
(pokój 204, piętro 2)
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00

email: een@gapr.pl
telefon: +48 32 339 31 53, +48 32 339 31 63

Nie zwlekaj i jak najszybciej powalcz o nagrodę i prestiż. Złóż aplikację konkursową, możesz naprawdę wiele zyskać! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie!

Konkurs Innowator Śląska 2017 objęty jest honorowym patronatem Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Patronat: Gliwice​
Partnerzy: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.​
Partnerzy Medialni: Dziennik Zachodni​, wnp.pl​, Antyradio​

do góry