Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2018”

To już VIII edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne – „Laur Innowacyjności 2018”.

Celem Konkursu „Laur Innowacyjności 2018”  jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy w kategoriach:

 • Mikro firmy
 • Małe firmy
 • Średnie firmy
 • Duże firmy
 • Start-upy (definiowane jako firmy prowadzące działalność nie dłużej niż 2 lata)

Wnioski składane w Konkursie będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

 1. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo.
 2. Ekologia i efektywność energetyczna.
 3. Energetyka, elektrotechnika.
 4. Górnictwo i hutnictwo.
 5. Informatyka, oprogramowanie.
 6. Automatyka.
 7. Mechanika, maszyny i urządzenia.
 8. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia.
 9. Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna.
 10. Technika wojskowa.
 11. Logistyka, transport, komunikacja.
 12. Włókiennictwo, inżynieria materiałowa.
 13. Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno–gospodarczym.

Ostateczny termin składania aplikacji mija 9.10 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Więcej informacji o konkursie wraz z Regulaminem na stronie: http://www.laurinnowacyjnosci.pl/