Praca przedwdrożeniowa nr 11/RJO5/17/18

„Podniesienie poziomu gotowości technicznej i komercjalizacja rozwiązania implementacji zaawansowanych algorytmów regulacji procesowej w postaci bloków funkcyjnych dla sterowników PLC”

Kierownik pracy:
dr hab. inż. Jacek Czeczot, adiunkt
Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

Zespół wykonawców: dr inż. Tomasz Kłopot, dr inż. Piotr Łaszczyk, dr inż. Krzysztof Stebel, mgr inż. Michał Frątczak, mgr inż. Paweł Nowak.

Częściową przydatność opracowanych bloków funkcyjnych wykazano realizując prace o charakterze badawczo-rozwojowym „Weryfikacja możliwości wykorzystania wirtualnego rozruchu do optymalizacji systemów sterowania”, zlecone przez partnera przemysłowego, firmę PROPOINT sp. z o.o., sp. k., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37R. Prace te realizowane były w charakterze współwykonawcy przy projekcie POIR, finansowanym przez NCBiR. Pozytywne wyniki badań potwierdziły realną możliwość poprawy jakości sterowania przy wykorzystaniu opracowywanego rozwiązania.

W ramach promocyjnych działań przedwdrożeniowych skupiono się na popularyzacji opracowywanego rozwiązania wśród potencjalnych partnerów przemysłowych. Nawiązano kontakty z następującymi firmami:
• ifm electronic sp. z o.o.
• SIMTECH
• STAMARKO Mariusz Stasik, Tarnowskie Góry
• AIC Marek Jusczyk, Gliwice
• Veritech sp. z o.o.

Ponadto, działania promocyjne obejmowały udział w następujących wydarzeniach:
• Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wyspa Wynalazków Politechniki Śląskiej, Katowice, 18-20.10.2017
• warsztaty „ifm wiedza i doświadczenie”, Opalenica , Hotel Remes, 16-17.11.2017

Aktualnie realizuje się prace badawczo-wdrożeniowe, mające na celu potwierdzenie przydatności opracowywanych bloków funkcyjnych w warunkach przemysłowych. Prowadzone są badania nad poprawnych działaniem funkcjonalności tych bloków oraz nad skalą poprawy jakości sterowania, wnoszoną do układu regulacji przez ich zastosowanie. Poszukuje się partnera przemysłowego, który przeprowadzi ekspertyzę bloków funkcyjnych i wskaże na ewentualne nieprawidłowości w ich działaniu. W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną prace mające na celu wdrożenie rozwiązania w warunkach przemysłowych.

Na zdjęciu widoczna jest biblioteczka bloku funkcyjnego regulatora ADRC w środowisku SIEMENS – TIAPortal

– – – – – – – – – – – – – –
Uwaga: Notatka została sporządzona przez Zespół prowadzący pracę przedwdrożeniową. Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności Plus nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

do góry