Europejski Kongres Gospodarczy 2018 (European Economic Congress)rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek. W imieniu organizatorów Kongresu serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Jubileuszowa edycja największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego – odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Spodku oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowice – oficjalny profil miasta.

Znane są już nazwiska Gości – wśród nich komisarzy #Unii #Europejskiej i przedstawicieli polskiego rządu, a także co roku licznie obecnych w Katowicach ludzi biznesu; od twórców innowacyjnych start-upów po menedżerów globalnych korporacji.

Zakres tematyczny kongresowej agendy obejmuje kilkanaście głównych nurtów, co daje ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Wciąż aktualnym tematom poruszanym podczas wcześniejszych edycji Kongresu towarzyszyć będą nowe zagadnienia – wskazujące przyszłość europejskiej i polskiej gospodarki. Agenda obejmuje całość kluczowych problemów gospodarczych i społecznych Europy w ich globalnym kontekście.

Obszary dyskusji łączą takie przewodnie hasła jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjność, rewolucja technologiczna z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpowiedzialność i środowisko czy współpraca gospodarcza w ramach wolnego rynku.

Ważnym i oczekiwanym przez uczestników wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu będzie kolejna edycja dwudniowego European Start-up Days (ESD, 15-16 maja 2018 r.). To kolejne spotkanie młodego biznesu z przedstawicielami korporacji zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi firmami. W tym roku ESD będzie jeszcze sprawniej zintegrowane z Kongresem, a rola nowych technologii w gospodarce będzie silnie podkreślana podczas obu wydarzeń.

Otwartość Kongresu na różne opcje i poglądy to jego stała cecha. W ciągu niespełna dekady gruntownie zmieniała się europejska, a w jej ramach, polska gospodarka. Kongres konsekwentnie realizował swoją ambicję – wskazywał trendy i zjawiska, które zmieniają obraz życia gospodarczego. Dorobek dotychczasowych edycji przekonuje, że Europejski Kongres Gospodarczy znalazł swoje stałe miejsce na mapie największych gospodarczych wydarzeń w Europie.

W roku 2018 nie zabraknie akcentów związanych z jubileuszem. Spojrzenie w przyszłość, by świadomie i odpowiedzialnie mierzyć się z nowymi wyzwaniami, pozostanie jednak główną ideą Kongresu.

Jednym z prelegentów Kongresu będzie Rektor Politechnika Śląska prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia w Katowicach!

do góry