W ramach dofinansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego​ oraz #Projektu #Inkubator #Innowacyjności #Plus na Politechnice Śląskiej realizujemy 15 #prac #przedwdrożeniowych o charakterze #komercjalizacyjnym.

„#Innowacyjne #metody #pomiarów #zjawisk #wielofazowych dla potrzeb #sterowania

Obecnie są dostępne najnowsze technologie z zakresu mikro -elektroniki, mechaniki czy optyki umożliwiają realizację pomiarów w objętościach mierzonych nanolitrami (10-9 Litra). Jednak, aby wykorzystać je dla sterowania, konieczne jest zbudowanie systemu zapewniającego bieżący, bezobsługowy pomiar. Istotą innowacji są zrealizowane urządzenia mikroelektroniczne wykorzystujące opracowane modele matematyczne i oprogramowanie dla ciągłych pomiarów zjawisk wielofazowych w mikro– i nano-skali.

Oprogramowanie oraz układ pomiarowy umożliwią:
• zasilanie elementów grzejnych dowolnym przebiegiem (skok jednostkowy, impulsy, przebieg schodkowy, przebieg sinusoidalny, inne);
• pomiar mocy dostarczanej do elementu grzejnego;
• rejestrację zmian temperatury membrany z dużą rozdzielczością
i dokładnością;
• rejestrację zmian temperatury podłoża przez pomiar napięcia na czujniku półprzewodnikowym.
• ocenę możliwości aplikacyjnych dla rozdzielczości pomiaru temperatury na poziomie 4·10-6 K oraz mocy na poziomie 100 nW.

Parametry urządzenia umożliwią takie zastosowania jak:
• Pomiar strumienia ciepła na poziomie kilku μW lub mW
• Pomiar entalpii lub szybkości reakcji mikroprocesów
• Analiza procesów biologicznych nawet na poziomie pojedynczych komórek
• Analiza reakcji enzymatycznych
• Testowanie antybiotyków oraz materiałów biomedycznych do implantacji

– – – – – – – – – – – – – –
Uwaga: Notatka została sporządzona przez Zespół prowadzący pracę przedwdrożeniową. Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności Plus nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

do góry