Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

#Realizujemy #Innowacyjne #Prace na Politechnika Śląska​ w Gliwice

W ramach dofinansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego​ oraz #Projektu #Inkubator #Innowacyjności #Plus na Politechnice Śląskiej realizujemy 15 #prac #przedwdrożeniowych o charakterze #komercjalizacyjnym.

#Wodoszczelny #beton o dużej #odporności na działanie #agresywnego#chemicznie #środowiska w szczególności zawierającego #jony#chlorkowe

Projekt dotyczy betonu wodoszczelnego i odpornego chemicznie, przede wszystkim na działanie jonów chlorkowych, przeznaczonego na fundamenty różnorodnych obiektów budowlanych. Celem projektu jest poprawa właściwości betonu w aspekcie wymienionych właściwości. Poprawa rozważanej trwałości betonu uzyskana zostanie za pomocą wprowadzenia do składu betonu w znacznej ilości dodatków mineralnych, które wraz z upływem czasu znakomicie doszczelniają jego mikrostrukturę, co w konsekwencji poprawia jego trwałość.
Obecnie przeprowadzone już prace, dotyczące betonu odniesienia, tj. referencyjnego, niezawierającego w swym składzie dodatków mineralnych, pozwolą w dalszym etapie realizacji projektu na ocenę poprawy wodoszczelności i odporności chemicznej na działanie chlorków, pochodzących ze środowiska zewnętrznego. Rezultaty już wykonanych badań dowiodły, że beton uzyskuje bardzo dobre właściwości mechaniczne, szczególnie w pierwszych okresach jego dojrzewania, co jest niewątpliwe istotne dla technologii produkcji elektów żelbetowych, prefabrykowanych. Wytrzymałość betonu zaledwie po 1 dniu dojrzewania wynosi ok 20 MPa, po 2 dniach już ok 40 MPa, natomiast po 7 dniach aż ok 60 MPa. Badań betonu referencyjnego przeprowadził zespół w składzie: dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. P.Ś., dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. P.Ś., dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. P.Ś. Jednocześnie zespół ten prowadzi badania i analizy w celu ustalenia receptury mieszanki betonowej odpornej na działanie chlorków.

Zdj. Badanie wytrzymałości betonu.
– – – – – – – – – – – – – –
Uwaga: Notatka została sporządzona przez Zespół prowadzący pracę przedwdrożeniową. Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności Plus nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Wszelkie nazwy własne oraz dane osób prowadzących zostały podane za zgodą Kierownika Pracy Przedwdrożeniowej.

do góry