W ramach dofinansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego​ oraz #Projektu #Inkubator #Innowacyjności #Plus na Politechnice Śląskiej realizujemy 15 #prac #przedwdrożeniowych o charakterze #komercjalizacyjnym.

#Czujnik do #monitorowania #zagrożenia #korozją #zbrojenia w #konstrukcjach #betonowych

Opracowywany w ramach projektu czujnik do monitorowania zagrożenia korozją zbrojenia w istniejących konstrukcjach betonowych jest nietypowym rozwiązaniem, bo wykorzystuje jako bazę materiał (beton) wycięty w formie walcowego rdzenia z konstrukcji.
Aby możliwa była, z wykorzystaniem wyciętego rdzenia betonowego, obserwacja różnych parametrów związanych z monitoringiem zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie, konieczne jest osadzenie w nim oraz na jego powierzchniach różnego typu elektrod.
Aktualnie trwają prace związane z testowaniem i optymalizacją różnych technik i materiałów umożliwiających wklejenie (osadzenie) elektrod do betonowych rdzeni, a także metod i materiałów umożliwiających wklejenie wyciętych rdzeni z elektrodami do monitorowanej konstrukcji. Testowane są różne kombinacje autorskich technik wklejania elektrod, a także analizowane są najskuteczniejsze sposoby tworzenia trwałych elektrod skutecznie działających w betonie.

– – – – – – – – – – – – – –
Uwaga: Notatka została sporządzona przez Zespół prowadzący pracę przedwdrożeniową. Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności Plus nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Wszelkie nazwy własne oraz dane osób prowadzących zostały podane za zgodą Kierownika Pracy Przedwdrożeniowej.

do góry