VII edycja programu MOZART z MIASTEM Wrocław

MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ „MOZART” – już otwarty!
 
„Mozart” jest programem w ramach którego Miasto oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw, w których jedną stronę stanowią przedsiębiorcy działający i zatrudniający pracowników na terenie Wrocławia, drugą natomiast pracownicy naukowi. Warunkiem otrzymania przez partnerstwa dofinansowania jest wystąpienie z propozycją projektu. Środki z budżetu miejskiego wesprą najwyżej ocenione pomysły.
 
Jakie i dla kogo płyną z programu korzyści? Naukowiec zyska nie tylko możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce, ale dzięki elastycznej formule programu połączy dotychczasowy etat na uczelni z pracą na rzecz partnerskiej firmy. Przedsiębiorca z kolei skorzysta ze specjalistycznej wiedzy naukowca na rzecz rozwoju swojej firmy swojego rozwoju.
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KIERUJEMY DO PARTNERSTW:
 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę
oraz
 
naukowców posiadających co najmniej stopień doktora, zajmujących stanowisko pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego na uczelni, albo stanowisko pracownika naukowego w jednostce naukowej.
 
W RAMACH VII EDYCJI PROGRAMU:
 
* dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzyma maksymalnie 30 partnerstw;
*realizowane przez nie projekty potrwają 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu w ramach każdego wyniesie średnio 32 godziny;
* wsparcie finansowe Miasta (miesięczne wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 zł brutto na miesiąc; jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw;
* dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług;
* dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy naukowca, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście;
 
TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE: 20.06.2018 r .
 
Więcej informacji na stronie internetowej Wrocławskie Centrum Akademickie (http://www.wca.wroc.pl)
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
 
termin składania dokumentów: do 20.06.2018 r.
rozstrzygnięcie konkursu: do 4.09.2018 r.
podpisanie trójstronnych umów: 5-28.09.2018 r.
rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2018 r.