WPROWADZENIE DO WSPÓŁCZESNEJ TEORII ROZWIĄZYWANIA INNOWACYJNYCH ZADAŃ

https://www.facebook.com/events/970331476651168/

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. #WPROWADZENIE DO #WSPÓŁCZESNEJ
#TEORII #ROZWIĄZYWANIA #INNOWACYJNYCH #ZADAŃ

Seminarium odbędzie się 29.05.2018r. w Hotelu COURTYARD BY MARRIOTT KATOWICE CITY CENTER,
UL. UNIWERSYTECKA 13

W programie m.inn.
10.00 – 10.05 Przywitanie uczestników seminarium
10.05 – 11.15 Wprowadzenie do współczesnej TRIZ. Odpowiedzi na pytania:
dlaczego innowacje są trudne, jakie są rodzaje innowacji?

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.45 Zapoznanie z klasycznymi narzędziami TRIZ. Studium przypadku z zastosowaniem współczesnej TRIZ. Jak prawidłowo rozwiązać problem za pomocą TRIZ?
12.45 – 13.00 Prezentacja projektu Sieć Otwartych Innowacji:
Granty na transfer technologii.

13.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 Przykłady projektów, studium przypadku. Jak znaleźć właściwy problem do rozwiązania? Uczestnicy
dowiedzą się między innymi co oznacza w metodyce TRIZ
termin „kluczowy problem” i w jaki sposób znaleźć najłatwiejszy problem do rozwiązania.

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 16.15 Część praktyczna. Jak twoje zadanie może być rozwiązane z wykorzystaniem narzędzi pragmatycznych innowacji. Jak znaleźć praktyczne rozwiązanie właściwego problemu. Wykorzystanie pragmatycznych innowacji w rozwoju firmy.
16.15 – 16.30 Podsumowanie. Pytania. Dyskusja.
16:30 – 17:00 Sesja networkingowa

Więcej informacji na stronie: https://siecotwartychinnowacji.pl/ oraz fb.com/projektsoi

do góry