Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej – prof dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk ogłasza  konkurs projakościowy na stypendia związane z rozpoczęciem działalności w formie spółek spin-off i spin-out, dotyczącej komercjalizacji wyników badań naukowych w priorytetowych specjalizacjach dla Politechniki Śląskiej.

Konkurs adresowany jest do pracowników, doktorantów i studentów Politechniki
Śląskiej.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Centrum Innowacji i Technologii
Politechniki Śląskiej, w terminie do 30 marca 2019 roku. Wzór wniosku stanowi załącznik
do Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 79/2018 z dnia 16 lipca 2018r.

Komisja ds. nagród dla nauczycieli akademickich, poszerzona o przedstawicieli Samorządu
Studenckiego i Samorządu Doktorantów, dokona oceny złożonych wniosków o stypendia.

Ocenie zostanie poddany między innymi:

 • opis prac badawczych podlegających planowanej komercjalizacji (maksymalnie
  1 strona A4),
 • opis rynku, na jakim spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą (maksymalnie
  1 strona A4),
 • opinię ekspertów Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
 • dotychczasowy dorobek osoby wnioskującej, potwierdzony wybranymi udzielonymi
  patentami, udziałem w realizacji grantów i prac naukowo-badawczych oraz aktywności
  gospodarczej (maksymalnie 1 strona A4).

 


 1. Link do Zarządzenia w sprawie grantów

W celu uzyskania dostępu do Zarządzenia należy wykorzystać login i hasło do poczty w domenie polsl.pl

do góry