W ramach dofinansowania Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego​ oraz #Projektu #Inkubator #Innowacyjności #Plus na Politechnice Śląskiej realizujemy 15 #prac #przedwdrożeniowych o charakterze #komercjalizacyjnym.

#Metoda #przetworzenia #odpadowego #strumienia z #procesu#utleniania #cykloheksanu

W ramach pracy nad przetwarzaniem odpadowego strumienia z procesu utleniania cykloheksanu, przeprowadzono badania nad zwiększeniem zawartości kwasów dwukarboksylowych w badanej frakcji. W tym celu zbadano proces utleniania strumienia odpadowego wzbogaconego w cykloheksan. Opracowano metodę wydzielania docelowych produktów i ich oczyszczania z wykorzystaniem tanich i dostępnych rozpuszczalników.
Wyniki badań zostały przedstawione w formie referatu 30.11.2017 r. na I Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w grupie tematycznej „Innowacje Procesowe”.
W ramach nawiązania współpracy z polskim przemysłem chemicznym, zorganizowano trzy spotkania brokerskich w Grupie Azoty, w zakładach Azotowych
w Puławach, Kędzierzynie oraz na terenie Politechniki Śląskiej.

– – – – – – – – – – – – – –
Uwaga: Notatka została sporządzona przez Zespół prowadzący pracę przedwdrożeniową. Kierownik Projektu Inkubator Innowacyjności Plus nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Wszelkie nazwy własne oraz dane osób prowadzących zostały podane za zgodą Kierownika Pracy Przedwdrożeniowej.

do góry