III FESTIWAL
INNOWACJI I TECHNOLOGII

14 WRZEŚNIA, 2018

Centrum Edukacji i Biznesu NOWE GLIWICE

Aby zgłosić swoją obecność podczas III Festiwalu Innowacji i Technologii prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oczekiwanie na nasze potwierdzenie wysłane na wskazany adres e-mail.

Formularz dostępny pod adresem: http://fi-it.pl/pl/rejestracja/

W przypadku rezygnacji z obecności, prosimy o przesłanie krótkiej informacji na adres

FI-IT@gapr.pl

Dziękujemy!

Współorganizacja III Festiwalu Innowacji i Technologii była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wykorzystaniu funduszy projektu DUN – Działalność Upowszechniająca Naukę – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Numer umowy  564/P-DUN/2018

do góry