III Festiwal Innowacji i Technologii

W dniach 14-15 września Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. we współpracy z Miastem Gliwice oraz Politechniką Śląską organizuje III edycję Festiwalu Innowacji i Technologii w Gliwicach, Jest to jedno z wydarzeń, wspierających współpracę biznesu z nauką, a także stwarzających przestrzeń do debaty na temat nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Festiwal odbędzie się w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach. W programie tegorocznej edycji przewidziano m.in.:

  • branżowe spotkanie MedicaSilesia poświęcone rozwojowi medycyny spersonalizowanej w Polsce oraz przyszłości medycyny w sferze robotyki i sztucznej inteligencji,
  • debatę ekspercką Future of the Mobility z udziałem naukowców i przedstawicieli przemysłu motoryzacyjnego na temat innowacji technologicznych i społecznych w transporcie przyszłości.
  • Forum Aerospace w ramach, którego przewidziano panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli świata nauki, przemysłu lotniczego województw śląskiego i podkarpackiego oraz sektora kosmicznego na temat rozwoju technologii lotniczych, innowacyjnych rozwiązań w lotnictwie, barier i perspektyw rozwoju przemysłu lotniczego oraz sektora kosmicznego w Polsce.
  • Galę Konkursu „Innowator Śląska 2017”, czyli wyróżnienie innowacyjnych osiągnięć przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych połączone z praktyczną debatą o innowacjach
    i technologiach.

Wydarzeniu towarzyszyć będą ekspozycja innowacyjnych rozwiązań oraz spotkania networkingowe.

Drugiego dnia Festiwalu odbędzie się organizowany z okazji 10 – lecia Centrum Edukacyjno – Biznesowego „Nowe Gliwice” Piknik Naukowo – Technologiczny PIK TECH, w ramach którego przewidziano mnóstwo atrakcji i interaktywnych zabaw dla najmłodszych, a wieczorem koncert gwiazdy Lao Che.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu, rejestracja i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.fi-it.pl.

 

Z przyjemnością informujemy, że III Festiwal Innowacji i Technologii został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina  oraz Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.

DO FESTIWALU POZOSTAŁO

Współorganizacja III Festiwalu Innowacji i Technologii była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wykorzystaniu funduszy projektu DUN – Działalność Upowszechniająca Naukę – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Numer umowy  564/P-DUN/2018