Innowacje technologiczne na FIT Gliwice 2018

Innowacje technologiczne w transporcie przyszłości, innowacyjne rozwiązania w sektorze przemysłu lotniczego, przyszłość medycyny spersonalizowanej w Polsce oraz rozwój sektora kosmicznego w naszym kraju. To właśnie wokół tych obszarów będą się skupiały dyskusje podczas trzeciej już edycji Festiwalu Innowacji i Technologii, który odbędzie się 14 września w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.
️ bądź z nami!
Zobacz na www.facebook.com/FestiwalGliwice

 

Współorganizacja III Festiwalu Innowacji i Technologii była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wykorzystaniu funduszy projektu DUN – Działalność Upowszechniająca Naukę – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Numer umowy  564/P-DUN/2018