Tegoroczna trzecia już edycja Festiwalu Innowacji i Technologii za nami. To był obfitujący w wiele wydarzeń czas. Podczas pierwszego dnia festiwalu odbyły się konferencja SilesiaMedica, Forum Aerospace oraz debata ekspercka Future of Mobility. Obradom towarzyszyły sesja posterowa, a także sesje eksperckie, spotkania brokerskie i networkingowe. Zwieńczeniem pierwszego dnia Festiwalu była uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Innowator Śląska.

Festiwal zainaugurowały wystąpienia indywidualne gości specjalnych: Sebastiana Kawy – najbardziej utytułowanego pilota szybowcowego w historii, piętnastokrotnego mistrza świata w konkurencjach szybowcowych, wielokrotnego rekordzisty świata w szybownictwie oraz Andreja Motyla byłego ambasadora Szwajcarii w Polsce.

Integralną częścią Festiwalu jest konferencja MedicaSilesia. Od lat stanowi ona forum dyskusji ekspertów i praktyków na temat poziomu innowacyjności, kierunków rozwoju województwa śląskiego w aspekcie światowych trendów w obszarze technologii medycznych. W tym roku debatę zdominował temat wykorzystania robotów i sztucznej inteligencji w medycynie. Jak przekonywali nas eksperci, roboty w medycynie to już nie wizja odległej przyszłości a rzeczywistość. Dzięki zastosowaniu robotów medycznych, możliwe jest wykonywanie zabiegów, o których kilkanaście lat temu chirurdzy nawet nie marzyli. I choć nie są i nie będą stanie zastąpić rąk chirurga, to bez wątpienia przyszłość należy właśnie do takich urządzeń. Zaproszeni goście zastanawiali się także czy Polska ma szansę odegrać znaczącą rolę w dziedzinie robotyki medycznej. Profesor Zbigniew Nawrat twierdzi, że w Polsce można produkować roboty medyczne i że mamy ku temu niezbędne zaplecze technologiczne.

Funkcjonuje także w Polsce kilka ośrodków naukowych, gdzie pracuje się nad nowatorskimi pomysłami i projektami, które mogłyby trafić na sale operacyjne i być bardzo pomocne dla lekarzy. Uczestnicy debaty zastanawiali się także, czy komputer w niedalekiej przyszłości zastąpi lekarza pierwszego kontaktu. Może nie od razu, ale nie można nie zauważyć, iż opieka zdrowotna jest jednym z największych i jednocześnie najbardziej dochodowym z obszarów, do których aplikowana jest dzisiaj sztuczna inteligencja. Możliwości sztucznej inteligencji w zakresie diagnozy i przewidywania ryzyka rosną w zawrotnym tempie. Narzędzia diagnostyczne oparte na sztucznej inteligencji mogą podnieść jakość i efektywność opieki zdrowotnej. Platformy inteligencji maszynowej dopiero zaczynają udowadniać swoją wartość w ulepszaniu profilaktyki medycznej i powstrzymywaniu rozwoju chorób. Wprowadzenie tych technologii na większą skalę może także prowadzić do lepszych rezultatów leczenia pacjentów oraz redukcji strat w systemach opieki medycznej poprzez wykrywanie problemów wynikających z nadmiernego leczenia i tego, co do niego prowadzi. W miarę jak te usługi staną się szerzej dostępne w przyszłości, można się spodziewać, że głębokie uczenie zwiększy dokładność i szybkość analiz oraz diametralnie obniży koszty opieki medycznej.

Podczas debaty eksperckiej Future of Mobility zaproszeni eksperci dyskutowali na temat innowacji technologicznych i społecznych w transporcie przyszłości. Debata skoncentrowała się wokół głównych kierunków rozwoju w transporcie – elektromobilności i pojazdów autonomicznych. Eksperci zwracali uwagę, iż rozwój elektromobilności przejawia się głównie w intensyfikacji prac nad różnymi rodzajami pojazdów, w tym samochodów osobowych, skuterów elektrycznych, pojazdów transportu zbiorowego i służących do przewozu ładunków. Jednocześnie zwracali uwagę na wdrażanie elektromobilności w istniejących systemach współdzielenia pojazdów, przybierających formę elektrycznego car sharingu. Eksperci wskazywali, iż obecny rozwój elektromobilności wskazuje na to, że określony w tzw. Białej Księdze podstawowy cel w transporcie miejskim – zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym do 2030, a następnie eliminacja ich z miast do 2050  jest w pełni realny i nastąpi zgodnie z ramami czasowymi. Uczestnicy debaty rozmawiali także o negatywnych aspektach obecnego systemu transportowego. Zwracali uwagę na fakt, iż samochodów przybywa, a wraz z nimi wzrasta emisja szkodliwych substancji, hałas oraz powstaje szereg utrudnień w ruchu spowodowanych kongestią. Próbowali także odpowiedzieć na pytania, czy zastąpienie silników spalinowych elektrycznymi wyeliminuje część z tych problemów, czy też wygeneruje kolejne. Zastanawiali się czy alternatywą dla zatłoczonych miast jest zrezygnowanie z poruszania się własnym samochodem na rzecz korzystania z aut w systemie współdzielenia (carsharingu).  Wreszcie starali się nakreślić wizję przyszłości transportu publicznego zbiorowego, rozmawiając o autonomicznych tramwajach, elektrycznych autobusach i alternatywnych systemach transportu szynowego.

Równolegle do sesji w ramach konferencji SilesiaMedica oraz debaty Future of Mobility na małej scenie odbywało się Forum Aerospace. Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się czego potrzebuje przemysł lotniczy by dalej się rozwijać, jakie są perspektywy tego rozwoju? Polska może się pochwalić 100-letnią historią lotnictwa i ponad 80-letnią tradycją przemysłu lotniczego. Kluczową rolę w rozwoju tego sektora odegrały silne środowiska naukowe, akademickie i inżynierskie. Obecnie polski przemysł lotniczy ma bogatą ofertę eksportową zaawansowanych produktów lotniczych. Niemal w każdym samolocie pasażerskim na świecie jest przynajmniej jeden komponent, która został wyprodukowany w naszym kraju. Przemysł lotniczy w Polsce nie skupia się wyłącznie na produkcji. Wiele firm ulokowało tu również swoje centra badawczo-rozwojowe. Łącznie w Polsce ulokowało się  ponad 140 firm z sektora lotniczego oraz branży kosmicznej o rocznej wartości sprzedaży sięgającej 6,8 mld. PLN i tworzących ponad 15 tys. miejsc pracy. Większość z nich stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa i firmy z udziałem kapitału zagranicznego oraz nieliczne już przedsiębiorstwa z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Około 80% zakładów zlokalizowanych jest w południowo-wschodniej części naszego kraju w jednym z trzech istniejących klastrów. Działające zakłady specjalizują się w produkcji samolotów, helikopterów, szybowców oraz podzespołów (aluminium, kompozyty, GRFP) i akcesoriów. W portfolio polskich produktów eksportowych na wyróżnienie zasługują m.in. M18 Dromader, „Sokół”, czy Black Hawk. Rozwój sektora lotniczego nie byłby możliwy bez wykwalifikowanych pracowników. Doskonale rozwinięty system szkolnictwa uniwersyteckiego, a także zawodowego oraz bogate tradycje to czynniki wpływające na jakość kadr sektora lotniczego. Rozwój przemysłu lotniczego jest jednym z przykładów prowadzonych przez Polskę działań na rzecz budowy gospodarki zaawansowanej technologicznie. Z inicjatywy firm sektora lotniczego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło dedykowany sektorowy program wsparcia INNOLOT – innowacyjne lotnictwo. Budżet programu w wysokości 400 mln PLN pozwala firmom uzyskać współfinansowanie badań, prac rozwojowych oraz transferu wiedzy do przemysłu lotniczego. Przedmiotem dyskusji w ramach pierwszego z paneli dyskusyjnych były tematy związane z określeniem specyfiki przemysłu lotniczego w województwach śląskim i podkarpackim oraz z identyfikacją wspólnych dla obu regionów elementów. Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytanie czy w Polsce możliwe jest opracowanie rozwiązań innowacyjnych na skalę światową i jakie znaczenie może mieć w tym efektywna współpraca świata nauki i przemysłu.

Podczas Forum Aerospace uczestnicy dyskutowali także o szansach Polski na podbój kosmosu. Jak przekonywali słuchaczy uczestnicy debaty, branża kosmiczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Polskie firmy próbują znaleźć swoje miejsce na międzynarodowym rynku. Już dziś większość z nich jest częścią międzynarodowego ekosystemu, w wielu obszarach sektora kosmicznego polskim firmom udało się zdobyć przewagę konkurencyjną nad firmami zagranicznymi, głównie za sprawą nowatorskich projektów oraz rozwiązań technologicznych. Wśród innowacyjnych polskich rozwiązań warto wspomnieć robota Kreta firmy Astronika, kosmiczne oprogramowanie  gliwickiej firmy Future Processing, czy projekt budowy pierwszego polskiego komercyjne satelity firmy Creotech Instruments S.A.  W Polsce funkcjonują dwa podmioty, które budują rakiety – jeden jest państwowy, a drugi to prywatny, firma SpaceForest. Organizacje te otrzymały pieniądze na projekty rakietowe tzw. rakiety suborbitalne. Polski sektor kosmiczny choć stosunkowo młody, bardzo dynamicznie się rozwija. Jesienią 2012 roku Polska dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dało to impuls do rozwoju polskiego sektora przemysłowego, a zainteresowanie polskich firm branżą kosmiczną wzrosło trzykrotnie! Tylko w okresie dwóch ostatnich lat liczba polskich firm identyfikujących się z sektorem kosmicznym wzrosła z 30 do ponad 300.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Festiwalu Innowacji i Technologii była uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie Innowator Śląska. Nagrody wręczono w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca oraz jednostka sektora B+R. Laureatami konkursu zostali: LOOP Store Sp. z o.o., P.P.U.H. Marbetwil Sp. z o.o., PREVAC Sp. z o.o. oraz Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.


Fotografie dzięki uprzejmości Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju. Zapraszamy do pełnej Galerii zdjęć.

 

Współorganizacja III Festiwalu Innowacji i Technologii była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wykorzystaniu funduszy projektu DUN – Działalność Upowszechniająca Naukę – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Numer umowy  564/P-DUN/2018

do góry