Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii na KOMPOZYT-EXPO 2018

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, jak co roku, będzie prezentował swoje osiągnięcia w obszarze materiałów kompozytowych na Międzynarodowych Targach Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO, które odbędą się w dniach 16-17 października 2018 r. w Krakowie (EXPO Krakow).
Tym razem wspólnie z CITT Politechniki Śląskiej zostaną zaprezentowane wyniki prac badawczych w zakresie technologii wytwarzania kompozytów metalowo-ceramicznych, a zwłaszcza wydajne metody infiltracji ceramicznych struktur porowatych i kształtowania lokalnego wzmocnienia odlewów. Główne projekty realizowane w tym zakresie w Laboratorium Kompozytów Metalowych to projekt „Opracowanie technologii wytwarzania kształtki kompozytowej z przeznaczeniem na lokalne wzmocnienie odlewów aluminiowych” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w oparciu o umowę Tango2/340272/NCBR/2017 w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki „TANGO 2” (kier. projektu dr hab. inż. Anna J. Dolata) oraz prace przedwdrożeniowe w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” (kier. pracy dr inż. Maciej Dyzia), projekt Współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (lata 2014-2020, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, umowa MNISZW/2017/DIR/34).
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z elektronicznego zaproszenia (pdf, 1,7 MB) i odwiedzenia stoiska W61 w dniach 16-17 października 2018 r. w Krakowie (EXPO Krakow). Goście, przed wizytą na targach są proszeni do aktywowania voucherów poprzez rejestrację on-line na stronie www.kompozyty.krakow.pl do 12 października 2018 r. Każda osoba, która wypełni formularz on-line otrzyma voucher z kodem kreskowym, który na targach wymieni na identyfikator. Po 12 października zaproszenia będzie można wymienić w punkcie rejestracji gości na targach, wypełniając na miejscu formularz rejestracyjny.