W październiku uwaga świata biznesu będzie zwrócona w stronę Katowic
i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Tam bowiem odbędzie się największe
w Europie wydarzenie biznesowe dla firm sektora MŚP. Postęp technologiczny w
kontekście ludzi i odpowiedzialności to temat przewodni 8 Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. Rejestracja na wydarzenie właśnie wystartowała.
Organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach kongres, na stałe wpisał się
w kalendarz wydarzeń gospodarczych o zasięgu globalnym. W poprzednim roku, udział w
110 panelach wzięło ponad 6000 uczestników z całego świata. Klamrą spinającą wszystkie
edycje kongresu, jest motto: „Nauka-Biznes-Samorząd. Razem dla Gospodarki”. Każdego
roku, RIG definiuje nowy problem, który stanowi punkt wyjścia do dyskusji i spotkań w
ramach EKMŚP. Tegoroczna edycja, która odbędzie w dniach 17 -19 października, opatrzona
jest hasłem przewodnim „Technologie, człowiek, odpowiedzialność”.
Przedsiębiorcy prowadzą swoje biznesy w dobie rewolucji technologicznej. Na świecie
pojawiają się co raz bardziej zaawansowane i innowacyjne narzędzia i rozwiązania, które
mają na celu ułatwienie funkcjonowania i rozwoju własnej firmy. Jednak rodzi to również
zagrożenie, że w pędzie za cyfrowymi nowinkami, zgubimy to, co dla MŚP jest najważniejsze,
czyli ludzi. O tym, jak odpowiedzialne wdrażać i korzystać z technologii w przedsiębiorstwach,
będziemy rozmawiać na 8 edycji EKMŚP – mówi Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach.
W tym roku przygotowano 12 ścieżek tematycznych, w ramach, których odbędą się sesje
panelowe i warsztaty, z udziałem polityków i naukowców, ale przede wszystkim
przedsiębiorców. Obecność na kongresie zapowiedzieli już członkowie polskiego rządu, z
premierem Mateuszem Morawieckim na czele, który otworzy całe wydarzenie 17
października przemówieniem na sesji inauguracyjnej.
Wśród wielu tematów, które poruszone zostaną na kongresie, dużo miejsca poświęcono
innowacjom, zwłaszcza w zakresie cyfryzacji i wdrażania e-administracji publicznej. Ponadto,
w ścieżkach ujęto takie obszary, jak rynek pracy, ekologia, prawo czy, co równie istotne,
pasja i czas wolny. Nowością w tym roku jest specjalna ścieżka dedykowana przedsiębiorcom
województwa śląskiego. W „Śląskie. Dialog przemysłowy” dyskutować będzie się o elektro
mobilności, przemysłowi automotive, branży paliwowo – energetycznej oraz współpracy
logistycznej w ramach Grupy V4.
Tradycyjnie, EKMŚP połączony jest z targami Biznes EXPO, na których wystawcy prezentują
rozwiązania i ofertę dedykowaną firmom sektora małej i średniej przedsiębiorczości. W
trakcie specjalnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego podczas kongresu, nastąpi
podsumowanie programu i wręczenie nagród dla samorządów, które wspierają MŚP.

Celem, jaki przy organizacji kolejnych edycji EKMŚP stawia sobie RIG, jest budowanie
przestrzeń do współpracy międzynarodowej. W tym roku szczególną wagę położona na
zacieśnianie relacji pomiędzy przedsiębiorcami Grupy Wyszehradzkiej.

Aktualne informacje dotyczące 8 edycji Europejskiego Kongresu MŚP można śledzić na
stronie internetowej: www.ekmsp.pl lub w mediach społecznościowych @KongresMSP.
Rejestracja na kongres odbywa się za pośrednictwem formularza. Udział w kongresie jest
bezpłatny.
Szerszych informacji na temat Europejskiego Kongresu MŚP udziela:
Przemysław Walas, tel. 790 337 287, przemek@panpikto.pl

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
Współgospodarze: Miasto Katowice, Województwo Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia
Główny Współorganizator: Związek Pracodawców Prywatnych,
Współorganizator: Krajowa Izba Gospodarcza, Województwo Małopolskie, Stowarzyszenie
Pro Silesia, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska
Patronaty: Pod Patronatem Parlamentu Europejskiego, Patronat Honorowy Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego, Patronat Wojewody Małopolskiego

do góry