Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym pt: „Fundusze europejskie na Design dla
przedsiębiorców
– szansa na efektywną i efektowną komercjalizację”.
Jeśli prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz uzyskać wsparcie finansowe na
profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy Twojej firmy. Zaproponuje też
i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia.
Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów
na rynek (również zakup środków trwałych). Szczegółowy katalog kosztów znajduje się w
regulaminie konkursu. Maksymalne dofinansowanie to
1,125 mln zł!
Posiadanie własnego, kojarzonego przez klientów produktu lub designu to niewątpliwy atut
przedsiębiorstwa. Żeby nie pozostawać w tyle za konkurencją zwracaj uwagę na to, czego oczekują
klienci od Twojego produktu i reaguj wprowadzając zmiany. Dzięki procesom wzorniczym
opracujesz oryginalny design i zoptymalizujesz koszty produkcji. Bądź na bieżąco z trendami i
wyróżniaj się w swojej branży!


Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
– główne cele i założenia konkursu,
– jakie warunki trzeba spełnić, by móc aplikować,
– jaki jest maksymalny poziom dofinansowania,
– procesu projektowego,
– przeprowadzenia wstępnego audytu przed złożeniem wniosku,
– kryteria wyboru projektów do dofinansowania,
– co można sfinansować,
– zachowanie konkurencyjności


Miejsce: Hotel Silesian ul. Szybowcowa 1A, Katowice 40-502
Data: 05.10.2018 r. (piątek)
Godziny: 11:00 – 14:00
Prowadzący: Mateusz Góra – ekspert branżowy z firmy SWIFT
Spotkanie organizowane jest przez Obserwatorium ICT działające przy Parku
Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. w ramach projektu
„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego
Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB, RPO WSL na lata 2014-2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
Więcej informacji i zgłoszenia:
Katarzyna Kowol, e-mail: katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl , tel: 607 363 258

do góry