Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do wzięcia udziału w XXI edycji konkursu pt. Polski Produkt Przyszłości.

Nagrodą jest grant o wartości 100 tys. złotych z przeznaczeniem na rozwój, promocję i umiędzynarodowienie produktu.

Uczestnikami mogą być jednostki naukowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie RP. Projekty mogą być również zgłaszane wspólnie.

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 52 projekty a 109 przyznała wyróżnienia.

Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

  • PRODUKT PRZYSZŁOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ
  • PRODUKT PRZYSZŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCY
  • PRODUKT PRZYSZŁOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ I PRZEDSIĘBIORCY

Uczestnikowi konkursu powinny przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej w zakresie uprawniającym uczestnika do zgłoszenia produktu.

Udział w konkursie jest bezpłatny

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:

  • Etap I – zgłaszanie wniosków konkursowych – od 31 sierpnia do 5 października 2018 r. do godz. 16:30.
  • Etap II – zgłaszanie wniosków o powierzenie grantu – w terminie 3 tygodni od dnia ogłoszenia listy laureatów konkursu.

Oficjalna strona konkursu: http://www.parp.gov.pl/konkursppp 

do góry