Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejKonkurs Student-Wynalazca jest organizowany od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Jest adresowany do studentów, doktorantów oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Laureaci konkursu zyskają możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10-14.04.2019 r. oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.
Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 25.01.2019 r.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej oraz na stronie internetowej: https://tu.kielce.pl/konkurs-student-wynalazca/

do góry