Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejW imieniu Organizatorów: Politechniki Śląskiej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki  serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Zbuduj swój StartUp”.
Warsztaty są realizowane w partnerstwie strategicznym z InnoEnergy CE.
Warsztaty są przeznaczone dla osób budujących, zamierzających budować lub rozważających budowę własnej firmy start-up w oparciu o posiadaną wiedzę, technologię, umiejętności, wyniki badań, w tym własność intelektualną własną lub macierzystych uczelni.
Celem Warsztatów jest dostarczenie uczestnikom kompetencji menedżerskich i wiedzy pozwalających tworzyć oraz rozwijać nowe innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe, w tym wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach niezbędnych do utworzenia akademickiego start-upu oraz zakończonego sukcesem jego wprowadzenia na rynek, a także pozyskania partnerów i finansowania tego procesu.

Aby zgłosić chęć udziału w warsztatach nleży wypełnić wniosek aplikacyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Ln7vfKAIDrZT7Bchvy9CbJklD8a3rkvQK0nrFqUYeo7NJw/viewform?fbclid=IwAR0EUkY3jTcSAWZVbsMZ_Et7erawP3CRvJ1hQvPT4dKjT5dHrpdrnR6KNps

do góry