Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej 

Szanowni Państwo,

Rynek materiałów kompozytowych na świecie rozwija się bardzo dynamicznie. Materiały te wykorzystywane są w nowoczesnych przemysłach takich jak lotnictwo, motoryzacja, przemysł energii odnawialnej, czy przemysł morski. Głównym czynnikiem powodującym wzrost popytu na te materiały jest m.in. duża swoboda projektowania, obniżenie kosztów produkcji krótkich serii czy zwiększenie sztywności i/lub wytrzymałości właściwej zaprojektowanego elementu. W najbliższych latach perspektywy rozwoju dla tych materiałów są niezwykle korzystne.. Analizując rozwój rynku materiałów kompozytowych w Europie w latach 2007-2016, trendem wzrostowym mogą pochwalić się jedynie kraje takie jak Niemcy, Anglia, Irlandia. Polska jako najsilniejszy kraj w Europie wschodniej przewodzi wytwarzaniu kompozytów w tej części Europy, jednak dla zwiększenia rozwoju tej branży w Polsce należałoby oprzeć się na doświadczeniu krajów takich jak Niemcy, które mają rozbudowaną współpracę pomiędzy przemysłem i nauką w ramach tzw. klastrów branżowych.

Ze względu na złożoność tematyki oraz często trudną do opanowania technologię wytwarzania materiałów kompozytowych, koniecznym jest interdyscyplinarne podejście do tej tematyki. Takie podejście może zapewnić jedynie ścisła współpraca firmy z branży kompozytowej, z wysokiej klasy specjalistami i doświadczonymi praktykami z obszaru nauki w ramach klastrów.

Głównym trzonem klastra powinny stać się spółki typu startup oraz duże firmy wspierane przez uniwersytety oraz samorządy lokalne i państwowe. Dodatkowym wsparciem powinni zostać niezależni eksperci, niezależne centra badawczo-rozwojowe oraz agencje rządowe.

Tworząc Polski Klaster Technologii Kompozytowych, kierowaliśmy się właśnie tymi założeniami zapraszając wszystkie instytucje, firmy, agencje jak również niezależnych ekspertów związanych z przemysłem materiałów kompozytowych, rozpoczynając od producentów komponentów oraz urządzeń pozwalającej na ich wytwarzanie, poprzez firmy zajmujące się obszarem projektowania, badania i wytwarzania struktur kompozytowych, kończąc na reprezentantach zajmujących się naprawą i recyklingiem produktów kompozytowych.

Dzięki kompleksowemu podejściu do całego cyklu życia produktu, dodatkowo istnieje możliwość integracji całej branży i poprawa wymiany informacji pomiędzy partnerami klastra. Głównymi celami zakładanego klastra są:

·         promocja polskich technologii, firm i instytucji zajmujących się wytwarzaniem i technologiami kompozytowymi,

·         badanie i projektowanie elementów kompozytowych, oraz polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów,

·         stworzenie silnego podmiotu reprezentującego potrzeby branży kompozytowej, usprawnienia promocji na międzynarodowych targach i konferencjach produktów i usług polskich firm i instytucji,

·         poprawa rozpoznawalności polskich firm z branży kompozytowej,

·         doskonalenie wiedzy z zakresu materiałów kompozytowych poprzez organizowanie szkoleń i wyjazdów do wiodących ośrodków międzynarodowych,

·         realizacja wspólnych projektów badawczych i stworzenie programu sektorowego,

·         ułatwienie współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi, stworzenie grup zakupowych pozwalających na negocjację z większymi dostawcami.

Politechnika Śląska, jako czołowa uczelnia na terenie województwa śląskiego, oraz jeden z  założycieli klastra wspomagający jego rozwój pragnie  serdecznie zaprosić Państwa do współpracy.

Z wyrazami szacunku,
dr inż. Magdalena Letun-Łątka
Z-ca Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Pobierz treść listu (w formacie .pdf)

do góry