Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejCentrum Innowacji i Transferu Technologii (Beneficjent),

 

na podstawie listy rankingowej wniosków złożonych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 z dnia 27.03.2019r.

 

Ogłasza nabór prac przedwdrożeniowych do projektu Inkubator Innowacyjności 2.0

 

Wnioski na dofinansowanie prac należy złożyć do 30.04.2019r. w formie drukowanej wg załącznika numer 1 dostępnego na stronie internetowej CITT (w ostatnim dniu do godziny 16:00).

Beneficjent planuje dofinansować prace przedwdrożeniowe w kwocie łącznej 600 000,00 zł.

Więcej informacji w zakładce projektu: http://citt.polsl.pl/index.php/konkurs-ii20/ 


Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)
do góry